Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ:

Προκήρυξη

Προθεσμία

Προκήρυξη

Προθεσμία

(Συνολικές επισκέψεις: 132 , επισκέψεις σήμερα: 1 )