ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ωράριο Λειτουργίας
“Ο κώδων κρούει”
8.15′

 Διδακτική ώρα  Έναρξη – Λήξη  Διάλειμμα  Διάρκεια
8.20΄- 9.05΄
45΄
9.05΄ – 9.50΄
15΄
45΄
10.05΄- 10.50΄
45΄
10.50΄- 11.35
15′
45΄
11.50΄- 12.35΄
45΄
12.35΄- 13.20΄
45΄
13.25΄- 14.05΄
40΄