Ερευνητικές Εργασίες 2017-18

Ερευνητικές εργασίες  Α΄ Λυκείου

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των Projects της Α Λυκείου εδώ: https://youtu.be/jGSyi8CqLps

 

«Δείξε μου τον φίλο σου, …»

Η ερευνητική προσπάθεια έχει στόχο να παρακινήσει και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς ως προς το πρόβλημα επιθετικότητας στο χώρο του σχολείου, να καλλιεργήσει κοινωνικές δεξιότητες και τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων, στρες, θυμού, φόβου, και να εδραιώσει κλίμα που συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην ανεκτικότητα, στην αλληλεγγύη, στην αρμονική συμβίωση και στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ06

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσίαση Β τετραμήνου

 

«Εφηβεία:  heaven or hell? »

Η συγκεκριμένη διερευνητική εργασία αποσκοπεί να κατανοήσουν οι μαθητές μας  σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας καθώς και τις αλλαγές που υφίστανται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, να συνειδητοποιήσουν τα κοινά προβλήματα-ανάγκες-διλήμματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι έφηβοι, να προβληματιστούν γύρω από τις δυσκολίες που πιθανότατα αντιμετωπίζουν είτε οι ίδιοι είτε οι φίλοι τους, να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν συμπεριφορές των εφήβων, να προτείνουν τρόπους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της εφηβείας αλλά και να συνειδητοποιήσουν ότι  υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξής  τους σε αυτή τη δύσκολη και μεταβατική περίοδο της ζωής τους από αρμόδιους φορείς.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΠΕ02

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσίαση Β τετραμήνου

 

«Μάθε τα Δικαιώματά σου»

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι και ποια είναι τα δικαιώματά τους ως άτομα και ως πολίτες τόσο στην κοινωνία όπου ζουν, όσο και σε όλον τον κόσμο. Να διερευνήσουν τα άρθρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τα αναλύσουν και να τα επεκτείνουν. Να διερευνήσουν τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα. Να εξοικειωθούν με την απαραίτητη ορολογία προκειμένου να κατανοούν, να σκέφτονται και να επικοινωνούν με τους άλλους πάνω στο ζήτημα των δικαιωμάτων. Να έρθουν σε επαφή με φορείς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη συμμετοχή τους στον εθελοντισμό. Να αναπτύξουν συναισθηματικές δεξιότητες όσον αφορά στην αποδοχή του ρόλου του εαυτού τους στο πλαίσιο των διαφορετικών ομάδων στις οποίες μπορεί να είναι μέλη.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01

Παρουσίαση Α τετραμήνου

 

«Η ιστορία  του Πειραιά μέσα από τα κτίρια του»

Σκοπός αυτής της ερεευνητικής εργασίας  είναι:

Α) Η μελέτη της τοπικής ιστορίας του Πειραιά

Β) Η αναγνώριση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως παράγοντα  της εξέλιξης της πόλης

Γ) Η εξερεύνηση του περιβάλλοντος , η παρατήρηση  και η δημιουργική αντίληψη του κοινωνικού χώρου.

Δ) Η γνωστική προσέγγιση του παρελθόντος

Ε) Η ενίσχυση της τοπικής συλλογικής μνήμης.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός:  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσίαση Β τετραμήνου

 

«Κατασκευάζω και προγραμματίζω το δικό μου Ρομπότ  (Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα.

Η εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Εκπαίδευση με την εκπαιδευτική πλατφόρμα της Lego Mindstorms NXT και   EV3, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομπότ.

Θα δοθεί  η ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν και με έννοιες προγραμματισμού όπως της ακολουθίας, των δομών επανάληψης και ελέγχου ροής, της διαδικασίας και συνάρτησης, παραμέτρου, μεταβλητής, αριθμητικών, συγκριτικών και λογικών τελεστών.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΤΕΓΚΕΡΗ ΕΥΑ ΠΕ19

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Tμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού του Α.Ε.Ι. Πειραιά

Το βίντεο της Ερευνητικής Εργασίας

 

«Ιπποδάμειο  Πολεοδομικό Σύστημα – Αρχαίος Πειραιάς»

Ο κύριος σκοπός  είναι να καταστούν  οι μαθητές ικανοί να αναγνωρίζουν τα ορθοκανονικά σχέδια μιας πόλης και να διαπιστώνουν το ρόλο που επιτελούν. Να γνωρίσουν μέσα από την έρευνα τον πρώτο πολεοδόμο, Ιππόδαμο το Μιλήσιο καθώς και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα. Να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση εξετάζοντας τις περιπτώσεις ελληνικών και ξένων πόλεων οι οποίες έχουν ανοικοδομηθεί με το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πόλη του Πειραιά. Να συγκρίνουν το χθες με το σήμερα.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 12.01(ΠΟΛ.ΜΗΧ)

Παρουσίαση Α τετραμήνου: Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα

 

«Η ιδανική μου γειτονιά»

Ο κύριος σκοπός  είναι να καταστούν  οι μαθητές ικανοί να διαβάζουν τα πολεοδομικά σχέδια μιας πόλης και να διαπιστώνουν το ρόλο που επιτελούν. Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες των οικοδομικών τετραγώνων. Να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση επιλέγοντας ποιες λειτουργίες θέλουν για τη γειτονιά τους ώστε να καταστεί ιδανική για τη διαβίωσή τους σε αυτή. Να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν μακέτα της ιδανικής τους γειτονιάς. Να συγκρίνουν την πρότασή τους με το σήμερα.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 12.01(ΠΟΛ.ΜΗΧ)

Παρουσίαση Β τετραμήνου: Η ιδανική μου γειτονιά

 

 

 

Ερευνητικές εργασίες  Β΄ Λυκείου

 

«Prockject στη Μουσική»

Η ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στη διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεών μας σε σχέση με τη rock μουσική. Οι στίχοι της μιλούν για πολλά και διαφορετικά θέματα, από ερωτικές απογοητεύσεις μέχρι κοινωνικούς προβληματισμούς. Πολλά κοινωνικά κινήματα έχουν εμπνευστεί από τη μουσική αυτή, ενώ έχει δεχτεί επίδραση από τα κοινωνικά δρώμενα της εκάστοτε εποχής. Η ενασχόληση με το μουσικό αυτό είδος θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση σε ερωτήματα όπως: ποια συναισθήματα μας προκαλεί το rock, επηρεάζει το χαρακτήρα μας, ευθύνεται για τη διαμόρφωση τάσεων απογοήτευσης ή αυτοκαταστροφής, επηρεάζεται ή επηρεάζει το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, σχετίζεται με άλλες τέχνες (κινηματογράφο, ζωγραφική);

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ06

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσίαση Β τετραμήνου

 

«Το Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων:1827-1913»

Ο κύριος σκοπός  είναι να καταστούν  οι μαθητές ικανοί να γνωρίσουν το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων και το ρόλο που διαδραμάτισε στην ιστορία της Ελλάδας. Να συνδυάσουν  τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κτήριο σε διάφορες χρονικές περιόδους και να εκφραστούν απεικονίζοντας  τμήματα αυτού με τη βοήθεια του σχεδίου και άλλων μορφών έκφρασης.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ12.01(ΠΟΛ.ΜΗΧ)

Παρουσίαση Α τετραμήνου: Κτήριο Βουλής

 

«Κατοικημένες γέφυρες του κόσμου»

Ο κύριος σκοπός  είναι να καταστούν  οι μαθητές ικανοί να γνωρίσουν την ύπαρξη κατοικημένων γεφυρών ανά τον κόσμο. Να ερευνήσουν για τις τοποθεσίες ανοικοδόμησης αυτών των τεχνικών έργων και να καταγράψουν μερικά βασικά ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με αυτές τις κατασκευές. Να εκφραστούν αποτυπώνοντας τμήματα αυτών στο χαρτί μέσω ελεύθερου/ γραμμικού σχεδίου ή γράφοντας μια ιστορία εμπνεόμενη από το συγκεκριμένο τοπίο.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ12.01(ΠΟΛ.ΜΗΧ)

Παρουσίαση Β τετραμήνου: Κατοικημένες γέφυρες

 

 

«Ρατσισμός και ανθρώπινα δικαιώματα»

Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία οι μαθητές   μελετώντας το ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο θα διερευνήσουν την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων του εβραϊκού πληθυσμού,  τα αιτία και τον τρόπο που αυτή πραγματώθηκε.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Μαρτυρίες

Παρουσίαση Β τετραμήνου

 

«Μια εικόνα, μια ιστορία»

Σκοπός της παρούσας Ερευνητικής Εργασίας είναι να εμπλέξει ενεργά τους μαθητές στον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό και στη δημιουργική γραφή.

Η εμπλοκή τους με τις τέχνες αυτού του είδους θα τους επιτρέψει να μελετήσουν κανόνες λειτουργίας τους, να εκφραστούν, να γίνουν δημιουργοί.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ 01

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσίαση Β τετραμήνου

 

«Μουσική σε λευκό πανί»: Η μουσική δημιουργία στον ελληνικό κινηματογράφο»

Οι μαθητές μέσω αυτής της ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ηχοτοπίου και της μουσικής επένδυσης σε μία κινηματογραφική ταινία και να γνωρίσουν το έργο Έλλήνων συνθετών στο χώρο του κινηματογράφου.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΚΑΓΚΑΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ16

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσιάσεις Β τετραμήνου

 

«Χιπ-Χοπ: Το ρεμπέτικο της εποχής μας»

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η κοινωνική, πολιτική και αισθητική προσέγγιση και  ανάλυση του μουσικού φαινομένου της χιπ-χοπ, ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο που υπάρχει η αντίστοιχη αστική λαϊκή μουσική παράδοση της ρεμπέτικης μουσικής.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  ΚΑΓΚΑΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ16

Παρουσίαση Α τετραμήνου

Παρουσιάσεις Β τετραμήνου

 

(Συνολικές επισκέψεις: 6,890 , επισκέψεις σήμερα: 1 )