ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΜΕΛΕΤΑΚΟΣ Π. Α1
ΛΕΒΕΝΤΗ Β. Α2
ΚΑΠΟΥΤΣΗ Φ. Α3
ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ Ε. Α4
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Β1
ΚΑΛΟΓΕΡΑ Π. Β2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. Β3
ΜΠΕΝΑΚΗ Π. Β4
ΒΑΜΝΙΕΣ Δ. Γ1
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Γ. Γ2
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ3
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ Α. Γ4