Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου εδώ: Δελτίο Τύπου. Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες λειτουργίας του Λυκείου για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Ημέρες λειτουργίας του Λυκείου για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) Τρίτη 3 Ιουλίου, Δευτέρα 9 Ιουλίου, Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση Κωδικών για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Για την απόκτηση Κωδικών για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται μέχρι τις 29/6, 8.30 με 13.30.

Διαβάστε περισσότερα