Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

ΕΞΕ – 78124 – 2022 – Ενημέρωση συμπληρωματικές προκηρύξεις στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών.pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022_ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22/6/2022 θα εισέρχονται οι υποψήφιοι/ες ακαδημαϊκοί πολίτες μας στο σχολείο με την αστυνομική τους ταυτότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα προσέλευσης μαθητών και μαθητριών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μέχρι τις 08.00 θα έχουν προσέλθει στις αίθουσες του σχολείου οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΕΞΕ – 52985 – 2022 – Διαβίβαση δελτίου τύπου για υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα