Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Έτος αναφοράς, 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023.pdf

ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2022-2023

 

Έτος αναφοράς, 2021-2022

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας.pdf

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2021-2022.pdf

 

Έτος αναφοράς, 2020-2021

ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2020-21 (ΓΙΑ ΤΟ SITE).pdf