ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ _ Προσκληση προς τους γονείς των αγοριών που γενν. το έτος 2002 για τους στρατολογικούς πίνακες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν.2119/93 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώων Αρρένων», ο Δήμος μας υποχρεούται

Διαβάστε περισσότερα