Ενημέρωση κηδεμόνων για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 Ενημέρωση κηδεμόνων για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών μας το 2017 από το Δήμο Πειραιά

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 Βράβευση των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών μας το 2017 από το Δήμο Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα