Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

ΕΞΕ – 78124 – 2022 – Ενημέρωση συμπληρωματικές προκηρύξεις στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών.pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022_ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22/6/2022 θα εισέρχονται οι υποψήφιοι/ες ακαδημαϊκοί πολίτες μας στο σχολείο με την αστυνομική τους ταυτότητα και

Διαβάστε περισσότερα