ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

A1 (7)A2 (7) A3 (7) A4 (7) B1 (7) B2 (7) B3 (7) B4 (7) C1 (7) C2 (7) C3 (7) C4 (7)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΓΘ/Υ είναι τα τμήματα Θετικό 1, Θετικό 2 και Υγείας που κάνουν μάθημα ταυτόχρονα.