ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

A1 (9) A2 (9) A3 (9) A4 (9) B1 (9) B2 (9) B3 (9) B4 (9) C1 (9) C2 (9) C3 (9) C4 (9)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΓΘ/Υ είναι τα τμήματα Θετικό 1, Θετικό 2 και Υγείας που κάνουν μάθημα ταυτόχρονα.