ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ_2020_ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ.pdf

ΕΞΕ – 54285 – 2020 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακ.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 215 , επισκέψεις σήμερα: 1 )