Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ Λυκείου

Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου για υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Για τη Γ’ Λυκείου:

Η επιλογή θα γίνει με εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, 11.00-14.00, στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Ελληνικής Γλώσσας (ύλη Β’  Λυκείου, Γενικής Παιδείας).

Για τη Β’ Λυκείου:

Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, 13.30.

(Συνολικές επισκέψεις: 872 , επισκέψεις σήμερα: 1 )