Δημοσίευση Εργασιών Μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών ‘Τα Μαθηματικά στην Πραγματικότητα’ στα πρακτικά του Συνεδρίου Euromath 2016.

Η συμμετοχή των μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών ‘Τα Μαθηματικά στην Πραγματικότητα’ με υπεύθυνη Καθηγήτρια την Μαθηματικό κα Σοφία Παππά και οι παρουσιάσεις των εργασιών τους στο European Student Conference in Mathematics Euromath 2016, επισφραγίσθηκε με τη δημοσίευση των εργασιών τους με τίτλους ‘Game Theory – Auctions’ και ‘Euclidean Algorithm, Prime Numbers and Security Protocols’,

καθώς οι εργασίες συμπεριλήφθηκαν στα πρακτικά του Συνεδρίου – Conference Proceedings Euromath 2016, που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://euromath.org/index.php?id=301

https://drive.google.com/file/d/0B-wjRYNkInrNMnY0MXVPTzFmU00/view

Οι παρουσιάσεις των παραπάνω εργασιών έχουν αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου ‘EUROPEAN STUDENT CONFERENCE IN MATHEMATICS, EUROMATH 2016’, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://euromath.org/index.php?id=260

(Συνολικές επισκέψεις: 618 , επισκέψεις σήμερα: 1 )