Δημοσίευση Εργασιών Μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών ‘Τα Μαθηματικά στην Πραγματικότητα’ στα πρακτικά του Συνεδρίου Euromath 2017.

 

Η συμμετοχή των μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών ‘Τα Μαθηματικά στην Πραγματικότητα’ με υπεύθυνη Καθηγήτρια την Μαθηματικό κα Σοφία Παππά και η παρουσίαση της εργασίας τους στο European Student Conference in Mathematics Euromath 2017, επισφραγίσθηκε με τη δημοσίευση της εργασίας τους με τίτλο:

‘MATHEMATICS AND PARADOXES: A RELATION OF LOVE AND HATE: MONTY HALL PARADOX’,

καθώς η εργασία συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου – Conference Proceedings Euromath 2017, που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.euromath.org/assets/2017/assets/Proceedings/EUROMATH%20Proceedings%202017.pdf

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Μαθηματικών έχει συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου ‘EUROPEAN STUDENT CONFERENCE IN MATHEMATICS’ και κατά τα έτη 2015 και 2016 με εργασίες, οι οποίες είναι δημοσιευμένες στα Πρακτικά του Συνεδρίου των αντίστοιχων ετών, στις παρακάτω διευθύνσεις:

http://euromath.org/index.php?id=301

https://drive.google.com/file/d/0B-wjRYNkInrNMnY0MXVPTzFmU00/view

http://www.euromath.org/assets/files/2016/Proceedings2015/EUROMATH-Proceedings-2015.pdf.

(Συνολικές επισκέψεις: 327 , επισκέψεις σήμερα: 1 )