Στρατολογία – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000

Από τη Στρατολογία:

Στρατολογία – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000

Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής

(Συνολικές επισκέψεις: 64 , επισκέψεις σήμερα: 1 )