Στρατολογία – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000

Από τη Στρατολογία:

Στρατολογία – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000

Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων ΚΛ. 2021 – Σ.Υ. Δυτικής Αττικής

(Συνολικές επισκέψεις: 673 , επισκέψεις σήμερα: 1 )