Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2017

Ώρα προσέλευσης 1ης βάρδιας: 8.00.
Ώρα προσέλευσης 2ης βάρδιας: 10.00.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων εδώ:

Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Απολυτηρίων Εξετάσεων 2017

Το Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Απολυτηρίων Εξετάσεων περιόδου 2016-2017 για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες είναι το ίδιο με το παραπάνω, με τις εξής παρατηρήσεις:
Ώρα προσέλευσης 1ης βάρδιας: 8.30.
Ώρα προσέλευσης 2ης βάρδιας: 9.30.
Προηγείται η προφορική εξέταση την ίδια μέρα και ακολουθεί το γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα.
(Συνολικές επισκέψεις: 825 , επισκέψεις σήμερα: 1 )