Παρουσίαση επιστημονικού συγγράμματος “Ο Μεγαλέξανδρος στην Τουρκοκρατία”

Την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάστηκε στην αίθουσα τελετών του Ζαννείου Π.Π. Λυκείου Πειραιά το βιβλίο του καθηγητή του σχολείου μας κ. Χαράλαμπου Μηνάογλου, “Ο Μεγαλέξανδρος στην Τουρκοκρατία”, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2012.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεώργιος Μεταλληνός και η δ. αναπληρώτρια καθηγήτρια του ιδίου Πανεπιστημίου κα. Μαρία Μαντουβάλου.

Την παρουσίαση συντόνισε ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου μας κ. Γεώργιος Παυλικάκης.

(Συνολικές επισκέψεις: 456 , επισκέψεις σήμερα: 1 )