ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑ
1.       Μπέλσης Κων/νος Α1
2.       Λεβέντη Βιολέττα Α2
3.       Παππά Σοφία Α3
4.       Λυγουριώτη Μαρία – Ελπινίκη Α4
5.       Καρυωτάκης Νίκος Β1
6.       Ανοικτομάτη Νικολαϊς Β2
7.       Βιτσικάνου Φωτεινή Β3
8.       Μπενάκη Πολυξένη Β4
9.       Βαμνιές Δημήτριος Γ1
10.  Κουφοπούλου Πηνελόπη Γ2
11.  Πατσιατζή Ελένη Γ3
12.  Βεντούρη Ελένη Γ4