ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑ
1.       Παππά Σοφία Α1
2.       Λεβέντη Βιολέττα Α2
3.       Καπουτσή Φωτεινή Α3
4.       Βιτσικάνου Φωτεινή Α4
5.       Παπαδάκης Κων/νος Β1
6.       Μπέλσης Κων/νος Β2
7.       Μιχαλακοπούλου Λουίζα Β3
8.       Πατσιατζή Ελένη Β4
9.       Ανοικτομάτη Νικολαϊς Γ1
10.  Μπενάκη Πολύνα Γ2
11.  Βεντούρη Ελένη Γ3
12.  Πατέρου Κων/να Γ4