ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΜΠΕΛΣΗΣ Κ. Α1
ΛΕΒΕΝΤΗ Β. Α2
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. Α3
ΛΥΓΟΥΡΙΩΤΗ Ε. Α4
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ. Β1
ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ Ν. Β2
ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ Χ. Β3
ΒΕΝΤΟΥΡΗ Ε. Β4
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Α. Γ1
ΚΑΛΟΓΕΡΑ Π. Γ2
ΜΠΕΝΑΚΗ Π. Γ3
ΒΑΜΝΙΕΣ Δ. Γ4