ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. Α1
ΛΕΒΕΝΤΗ Β. Α2
ΜΠΕΛΣΗΣ Κ. Α3
ΚΑΛΟΓΕΡΑ Π. Α4
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ Ε. Β1
ΜΠΕΝΑΚΗ Π. Β2
ΚΑΠΟΥΤΣΗ Φ. Β3
ΜΑΜΑΤΣΗ Α. Β4
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Π. Γ1
ΛΥΓΟΥΡΙΩΤΗ Ε. Γ2
ΒΑΜΝΙΕΣ Δ. Γ3
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ Α. Γ4