ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑ
1.       Α1
2.       Λεβέντη Βιολέττα Α2
3.       Παππά Σοφία Α3
4.       Βιτσικάνου Φωτεινή Α4
5.       Καπουτσή Φωτεινή Β1
6.       Ανοικτομάτη Νικολαϊς Β2
7.       Βεντούρη Ελένη Β3
8.       Λυγουριώτη Μαρία – Ελπινίκη Β4
9.       Πατσιατζή Ελένη Γ1
10.  Μπέλσης Κωνσταντίνος Γ2
11.  Βαμνιές Δημήτριος Γ3
12.  Μπενάκη Πολυξένη Γ4