ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ωράριο Λειτουργίας
COVID-19

 Διδακτική ώρα  Έναρξη – Λήξη  Διάλειμμα  Διάρκεια
08.30  –  09.05
35΄
09.05 – 09.40
10΄
35΄
09.50 – 10.25
35΄
10.25 – 11.00
15′
35΄
11.15 – 11.55
40΄
11.55 – 12.30
35΄
12.35 – 13.15
40΄