ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Πρόγραμμα από 24-10-22 τμήματα.pdf

Τα τμήματα ΓΘ1/ΓΘ2/ΓΥ διαχωρίζονται ως εξής ΓΘ1 Μαθηματικά κ. Μαυρομάτης, ΓΘ2 Μαθηματικά κ. Τσαντίλας,  Γ Υγείας Βιολογία κ. Ανοικτομάτη