ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Με τον όρο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται αρμονικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της   σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του  σύγχρονου  σχολείου.

Η  σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε, συζητήθηκε και εφαρμόζεται στο σχολείο μας  μια καινοτομία «δημιουργίας χρόνου»: αξιοποιώντας το 15λεπτο διάλειμμα και δύο 10λεπτα από τα μαθήματα που προηγούνταν και που έπονταν αυτού, δημιουργείται ένα 35λεπτο, το οποίο εφαρμόζεται όποτε κρίνεται αναγκαίο  και ονομάζεται Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ). Ο χρόνος αυτός αξιοποιείται, ώστε να δίδονται περισσότερες ευκαιρίες διαβούλευσης των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα ζητήματα του σχολείου και να ενθαρρύνονται οι μαθητές στη μεταξύ τους συνεργασία και στην ομαδική συμμετοχή τους σε ζητήματα λειτουργίας σχολείου. Βασικός τρόπος εμπλοκής των μαθητών σε αυτό είναι οι απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, τα οποία αποτελούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΔΔ.

Σημαντική θεωρείται επίσης η συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων της με τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 12 πρόεδροι των τμημάτων συνεδριάζουν και συζητούν με τη Διευθύντρια κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα ζητήματα του σχολείου.

Θεωρώντας ότι η παιδευτική προσφορά ενός σχολείου δεν πρέπει να περιορίζεται στην «εντός των τειχών» διδασκαλία, η καθημερινότητα του Ζαννείου Λυκείου εμπλουτίζεται με μια ποικιλία δραστηριοτήτων  (εκδρομές, γιορτές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες ανακύκλωσης, δράσεις αλληλεγγύης κ.λ.π.)  στις οποίες οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν

 

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ

 

 • Οι μαθητές πρέπει να έχουν έρθει  στο  σχολείο και να έχουν συγκεντρωθεί στην αυλή μέχρι τις ς 8:10. Η παραμονή των μαθητών έξω από το σχολείο δεν επιτρέπεται.
 • Στις 8:15 κτυπά το κουδούνι  κι ακολουθεί η  πρωινή συγκέντρωση και προσευχή. Όταν  βρέχει ή κάνει πολύ κρύο, μετά από σχετική κρίση της διεύθυνσης του σχολείου, οι μαθητές κατευθύνονται στις τάξεις τους.
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να  παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική  ευκαιρία ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι. Έχουν δικαίωμα ασφαλώς να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα, όμως, έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων.
 • Οι μαθητές που καθυστερούν θα  εξέρχονται στην αυλή, για να ακούσουν τις πρωινές ανακοινώσεις, μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, και στη συνέχεια θα ανεβαίνουν στις τάξεις μαζί με τους υπόλοιπους  συμμαθητές τους. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη, κανένας  μαθητής δε θα γίνεται δεκτός στο μάθημα.
 • Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο, χωρίς προηγούμενο σχετικό αίτημα που θα υποβάλει ο ίδιος ο κηδεμόνας τηλεφωνικά  και σχετική γραπτή άδεια εξόδου από την διεύθυνση του σχολείου.
 • Οι αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν κλειδωμένες. Οι μαθητές οφείλουν να αποχωρούν από τις τάξεις τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος και κατόπιν υποδείξεως του διδάσκοντος, έχοντας φροντίσει να πάρουν μαζί τους τα απαραίτητα για το διάλειμμα αντικείμενα
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο/η  μαθητής/ρια θα πρέπει να έχει γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

 

 1. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 • Οι μαθητές  οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τους  καθηγητές  αλλά και τους συμμαθητές τους.
 • Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών,  θα λύνονται με τη διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, αν αυτό κρίνει ο καθηγητής ή ο μαθητής, εφ’ όσον δεν ικανοποιηθεί, από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο αλλά και να σέβονται  τη  σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και τη λοιπή  υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της  περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες  του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της  δημόσιας περιουσίας.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας απαγορεύεται ρητά στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα  με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
 • Το κάπνισμα των μαθητών στους χώρους του  σχολείου απαγορεύεται επίσης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
 • Η  ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες για κάθε προσπάθεια καταδολίευσης των εξετάσεων, μέσω των  αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π.
 • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική  συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική  περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της  λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

 

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,  είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

Ο  Γονέας-Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη, τακτική και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή,  αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

Στο σχολείο μας, τους θεσπισμένους  από την πολιτεία θεσμούς (12 εκπαιδευτικοί/υπεύθυνοι τμημάτων, 2 σύμβουλοι σχολικής ζωής και  σχολική ψυχολόγος) πλαισιώνουν ομάδες παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών/τριών μας ώστε να τους/τις στηρίζουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε οτιδήποτε χρειαστεί. Σε αυτή την κατεύθυνση το σχολείο διοργανώνει κάθε χρόνο και διάφορες δράσεις  ψυχολογικής υποστήριξης μαθητικών ομάδων (π.χ δράση για τη διαχείριση του άγχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δράσεις για τον σχολικό εκφοβισμό κ.λ.π.)

Θα ήταν σκόπιμο ο κηδεμόνας κάθε μαθητή να προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την  επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ενημέρωσης των Κηδεμόνων που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του  διδακτικού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Σε συνθήκη πανδημίας, η ενημέρωση γίνεται διαδικτυακά και επίσης σε συνθήκη πανδημίας ισχύουν οι  κανόνες συμπεριφοράς εντός (ψηφιακής) τάξης που έχουν συμφωνηθεί.

Θεωρούμε ότι η καλή συνεργασία των Κηδεμόνων και των μαθητών με τους διδάσκοντες του σχολείου είναι βασικός παράγοντας του θετικού και υποστηρικτικού κλίματος που χρειάζονται οι μαθητές και επενδύουμε σ’ αυτό.

 

                                                          Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά

                                                  Μάρτης  2021

 

 

kanonismos_image