ΕΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΕΠΕΣ, Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο, ενός Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου αποτελείται από πέντε μέλη. Πρόεδρος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλη ο Σχολικός Σύμβουλος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης του Σχολείου, ο/η Διευθυντής/ρια του και δύο καθηγητές, οι οποίοι υπέβαλαν για την επιλογή τους αίτηση στη ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων).

Το ΕΠΕΣ του Σχολείου μας αποτελείται από :

  1. Την κ. Φρυδάκη Ευαγγελία, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρο
  2. Τον κ. Παυλικάκη Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο Φυσικών, μέλος
  3. Την κ. Λεοντοπούλου Παρασκευή, Διευθύντρια, μέλος
  4. Την κ. Κουφοπούλου Πηνελόπη, καθηγήτρια Φιλολογικών, μέλος
  5. Τον κ. Χαρατζόπουλο Παναγιώτη, καθηγητή Φυσικής, μέλος.