ΕΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΕΠΕΣ, Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο, ενός Πρότυπου Σχολείου αποτελείται από τέσσερα μέλη. Πρόεδρος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλη ο Σχολικός Σύμβουλος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης του Σχολείου, ο/η Διευθυντής/ρια του και ένας καθηγητής, ο οποίος υπέβαλε για την επιλογή του αίτηση στη ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων).

Το ΕΠΕΣ του Σχολείου μας αποτελείται από :

  1. Την κ. Φανή Σακελλαριάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πρόεδρο
  2. Την κ. Αναστασία Μεσσάρη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου, Παιδαγωγική Υπεύθυνο του σχολείου
  3. Την κ. Λεοντοπούλου Παρασκευή, Διευθύντρια, μέλος
  4. Την κ. Κουφοπούλου Πηνελόπη, καθηγήτρια Φιλολογικών, μέλος