Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων – MASTERCLASSES 2018

Συμμετοχή του Ομίλου Φυσικής (Lab-e-Ρη Φυσική) και της Ομάδας EUSO 2018, του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου Πειραιά. Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθηγητής και ερευνητής του CERN Ευάγγελος Γαζής στο ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. και μέλος της Dream Team των ερευνητών του CERN Ευάγγελος Γαζής στο ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα