Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2022-2023

142 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ (1).pdf 142 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf  

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Πιλοτικού Σχολικού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Μαθητριών Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2022-2023

230509_ΑΠ10940 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2022-23_signed.pdf υπόδειγμα 9-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ.docx υπόδειγμα 7.xlsx

Διαβάστε περισσότερα