Ο Όμιλος Φυσικής του Ζαννείου Πειρ. Λυκείου στο μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης

Με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πολύπλευρη, πολύ καλά οργανωμένη  παρουσίαση τα μέλη του Ομίλου Φυσικής “Lab–e-Ρη” Φυσική, του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα