Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

2021_04_10_ΕΞΕ_41224_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Ενημέρωση_για_το_διαγνωστικό_έλεγχο_νόσησης.pdf ΚΥΑ self test.pdf ΚΥΑ 10 04 2021.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και χρονοδιάγραμμα ενεργειών ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μέχρι 19/1/2021 για όσους και όσες ενδιαφέρονται για Ενισχυτική Διδασκαλία στα παρακάτω μαθήματα 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3)

Διαβάστε περισσότερα