Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Έτος αναφοράς, 2020-2021

axiologisi_1axiologisi_2b axiologisi_3 axiologisi_4axiologisi_5axiologisi_6

ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2020-21 (ΓΙΑ ΤΟ SITE).pdf