ΒioChemLab – Η Ελληνική παράδοση στο εργαστήριο μας. Ζαννειοεφαρμογές.

ΒioChemLab – Η Ελληνική παράδοση στο εργαστήριο μας. Ζαννειοεφαρμογές.
 To σχολικό έτος 2023-24 η ομάδα μας υλοποίησε το πολιτιστικό πρόγραμμα: «ΒioChemLab – Η Ελληνική παράδοση στο εργαστήριο μας. Ζαννειοεφαρμογές». Η ομάδα μας εργάστηκε ομαδοσυνεργατικά, με βιωματικούς τρόπους μάθησης, ενώ η μέθοδος ήταν διερευνητική  και ανακαλυπτική. Το πρόγραμμα μας ενίσχυσε τους  δεσμούς και την εξωστρέφεια των μαθητών/τριων μας, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τις δεξιότητες και τα ταλέντα  τους,  καλλιεργώντας τον γνωστικό, κριτικό και κοινωνικό εγγραμματισμό τους. To πρόγραμμα αποτιμήθηκε από τους μαθητές/τριες με θετικό πρόσημο  (https://drive.google.com/file/d/1BkHzdoar6S6T41d4rLguyyGfHbhDGf8F/view?usp=sharing). Τέλος, παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας στην εκδήλωση Παρουσίασης των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Πειραιά την Τετάρτη 15/5/2024.
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος Σοφία Κουτσούκου-Χημικός και Νικολαΐς Ανοικτομάτη-Βιολόγος.
(Συνολικές επισκέψεις: 59 , επισκέψεις σήμερα: 3 )