Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΕ - 36380 - 2024 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

(Συνολικές επισκέψεις: 100 , επισκέψεις σήμερα: 1 )