Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις – για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις 2024

Προθεσμία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα
ΑΕΙ το 2024 χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις επειδή πάσχουν από σοβαρές
παθήσεις, ώστε να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς
Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης
Πάθησης. Παρουσιάζεται ακολούθως ένας οδηγός για τους υποψήφιους της
κατηγορίας, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων,
εφόσον πάσχουν από μια εκ των συνολικά 108 σοβαρών παθήσεων που
δικαιολογούν αυτή τη διάκριση. Κλικάρετε (νυγματίστε) ΕΔΩ για να δείτε
τη σχετική εγκύκλιο.

(Συνολικές επισκέψεις: 153 , επισκέψεις σήμερα: 1 )