ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

Ανάρτηση της απόφασης έγκρισης των Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας 2023-24,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Αυτοτελούς Τμ. Προτύπων και Πειραματικών του ΥΠΑΙΘΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 2023-24 (signed).pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 232 , επισκέψεις σήμερα: 1 )