ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μηχανογραφικού Δελτίου 2023

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2023

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μηχανογραφικού Δελτίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα Δ.Ι.Ε.Κ.)) έτους 2023 ξεκινούν από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 , 13:00μ.μ. και λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, 24:00μ.μ..

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., το Λύκειό μας (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσει επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και την Δευτέρα 17-7-2023, από 9.00 π.μ. έως 1.00μ.μ.
Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με τις Οδηγίες για την συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων 2023.

Εγκύκλιος ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΚΑΙ ΠΜΔ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023 ΤΕΛΙΚΟ ΑΔΑ.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 121 , επισκέψεις σήμερα: 1 )