ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ή ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-24

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή δοκιμασία
για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων στις τάξεις Β και Γ του Λυκείου μας (σχολ. έτος 2023-24),
να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
Η γραπτή δοκιμασία θα διεξαχθεί την χρονική περίοδο 1-8 Σεπτεμβρίου 2023.
Για την ακριβή ημερομηνία της γραπτής δοκιμασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
(Συνολικές επισκέψεις: 1,020 , επισκέψεις σήμερα: 1 )