Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2022-2023

142 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ (1).pdf

142 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

 

(Συνολικές επισκέψεις: 75 , επισκέψεις σήμερα: 1 )