Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, Οδηγίες & Πρόγραμμα

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2023_signed.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 81 , επισκέψεις σήμερα: 1 )