Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια,
Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.)
για το σχολικό έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).
Για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων επισυνάπτονται:
1. ΟΔΗΓΙΕΣ για τους γονείς, που αφορούν στις δικές τους ενέργειες για την επικαιροποίηση των στοιχείων μαθητών και γονέων-κηδεμόνων.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1), η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον γονέα/κηδεμόνα, που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση
    εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής.
3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2), η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον έτερο γονέα-κηδεμόνα, ότι συναινεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν μέσω email (ψηφιακά επικυρωμένες μέσω gov), στο Λύκειό μας μέχρι και την Δευτέρα 15/05/2023.
Εκ της  Δ/νσεως
(Συνολικές επισκέψεις: 1,348 , επισκέψεις σήμερα: 1 )