Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22/6/2022 θα εισέρχονται οι υποψήφιοι/ες ακαδημαϊκοί πολίτες μας στο σχολείο με την αστυνομική τους ταυτότητα και το ατομικό τους δελτίο εξετάσεων για να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας στις καθορισμένες ως εξής ώρες:
Γ1: 09.30-10.30
Γ2: 10.30-11.30
Γ3: 11.30-12.30
Γ4: 12.30-13.30
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης την συγκεκριμένη για το τμήμα ώρα, επικοινωνείτε με το σχολείο.
Απόφοιτοι και όσοι/ες επιθυμούν συμμετοχή με το 10% προσέρχονται όλες τις εργάσιμες ώρες. Οι ημερομηνίες δημιουργίας κωδικού είναι από 21 έως 30 Ιουνίου 2022.
Επισυνάπτονται οι οδηγίες.
(Συνολικές επισκέψεις: 578 , επισκέψεις σήμερα: 1 )