Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΕΞΕ – 52985 – 2022 – Διαβίβαση δελτίου τύπου για υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.pdf

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2022.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 133 , επισκέψεις σήμερα: 1 )