ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΟΝΟ για την περίπτωση ισοβαθμίας, μετά τις γραπτές εξετάσεις)
 
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα αποτελέσματα της κλήρωσης αριθμών προτεραιότητας των υποψηφίων
για την πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων στην Α Λυκείου.
Οι κωδικοί θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των υποψηφίων ΜΟΝΟ σε περίπτωση ισοβαθμίας
(Συνολικές επισκέψεις: 524 , επισκέψεις σήμερα: 1 )