Βουλή των Εφήβων -Ερωτηματολόγιο

Στο  πλαίσιο των  δράσεων  για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων-Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή», στο οποίο συμμετέχει και το σχολείο μας, και συγκεκριμένα των εργασιών της ΚΣΤ Συνόδου(2021-22) με κεντρική θεματική  «Ψηφιακός Κόσμος: κωδικός Δημοκρ@τία #ενημερώνομαι #κρίνω #παρεμβαίνω»,  οι μαθητές μας ετοίμασαν το ακόλουθο ερωτηματολόγιο με στόχο να καταγράψουν τις συνήθειες και στάσεις των συνομηλίκων τους  σχετικά με το διαδίκτυο αλλά  και να διερευνήσουν τον  πιθανό ρόλο του στην πολιτικοποίησή τους.  Η συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερα  πολύτιμη για την επίτευξη των στόχων μας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα αποτελέσματά του δεν θα χρησιμοποιηθούν εκτός των δράσεων του προγράμματος. Ας σημειωθεί ότι, ως υπεύθυνες καθηγήτριες, στο σημείο αυτό είχαμε κυρίως εμψυχωτικό ρόλο.

Κουφοπούλου Πηνελόπη                                                              Πατσιατζή Ελένη

https://docs.google.com/forms/d/1XJgFH3rec7c6d7m2hihEPaq1f4VIAcVq2Y-UkJnSz6I/viewform?fbclid=IwAR1h1OKN8HmvBbVALZjwFuEOgH4vyZ3pGY8rxt2ddqvw3Zn6PU1V3_bxh0g&edit_requested=true

 

 

(Συνολικές επισκέψεις: 182 , επισκέψεις σήμερα: 1 )