Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών /μαθητριών για τις διαδικασίες προκαταρκτικών εξετάσεων

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/29243_%CE%93%CE%944_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CC%81%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CC%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%89%CC%81%CE%BD_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%89%CC%81%CE%BD_%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%89%CC%81%CE%BD_%CE%93_%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%85.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 146 , επισκέψεις σήμερα: 1 )