ΦΟΡΜΑ ΟΜΙΛΩΝ 2021-22

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή
σε 1 ή και σε 2 Ομίλους συμπληρώνοντας
και υποβάλλοντας την παρακάτω ΦΟΡΜΑ (με κεφαλαία)
μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Αριστείας και Δημιουργικότητας 2021-22

 

(Συνολικές επισκέψεις: 1,136 , επισκέψεις σήμερα: 1 )