Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Μέχρι 20/9/2021 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προς το σχολείο, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή μέσω gov.gr και στην οποία θα αναφέρετε ότι:
«Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή  του παιδιού μου ….. στο μάθημα των Θρησκευτικών».
Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα. Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από την προσευχή και τον εκκλησιασμό, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στην αίτησή τους.
(Συνολικές επισκέψεις: 194 , επισκέψεις σήμερα: 1 )