ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ και ΧΑΡΑ για το ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ και τον ΟΜΙΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η μαθήτριά μας της Β Λυκείου και μέλος του Ομίλου Φυσικής (Lab-e-Ρη Φυσική) ΤΕΡΕΖΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, επελέγη από την επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μαθητών Λυκείου (HSSIP = High School Students Internship Programme) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής CERN που εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας και θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα 12-25 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.
Επελέγησαν 24 αριστούχοι μαθητές/τριες απ’ όλη την Ελλάδα από τους 201 μαθητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα από τo λεκανοπέδιο της Αττικής υπέβαλαν αιτήσεις 72 μαθητές/τριες και επελέγησαν 8.
Το πρόγραμμα HSSIP (High School Students Internship Programme), σκοπεύει να δώσει την δυνατότητα σε νέους μαθητές να εργαστούν οι ίδιοι στο περιβάλλον του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου-CERN και προσπαθεί να
ενθαρρύνει την περιέργεια των μαθητών Λυκείου για μάθηση και να τους παρακινήσει να αναλάβουν μια σταδιοδρομία στην επιστήμη, στη μηχανική ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με την βασική έρευνα.
Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα με έξι προσκεκλημένες χώρες ετησίως.
Το CERN δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του Λυκείου να εργαστούν στο διεθνές ερευνητικό εργαστηριακό περιβάλλον, με εργαστηριακή εξάσκηση, δικές τους προτάσεις και ιδέες και παρέχει ένα πρόγραμμα πλαισίων για να αναδείξει την έρευνα του CERN και το πρόγραμμα Genève Internationale.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το CERN.
Η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος ( καθηγ.Εμμανουήλ Τσεσμελής, Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, Ευάγγελος Γαζής, Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Σταυρούλα Κώτση, Υπεύθυνη του High-School Students Internship Programme και Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικός πρ. υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω)
επέλεξε μεταξύ των 25 καθηγητών, που υπέβαλαν αιτήσεις και τα σχετικά βιογραφικά, τον καθηγητή Φυσικής του Ζαννείου Προτύπου Λυκείου, Παναγ. Χαρατζοπουλο, ως έναν από τους δύο καθηγητές Φυσικής που θα συνοδεύσουν και θα συντονίσου την ομάδα των 24 μαθητών που θα παρακολoυθήσουν το πρόγραμμα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην επιστημονική επιτροπή για την ιδiαίτερη τιμή και διπλή διάκριση που επεφύλαξε για το Λύκειό μας και την μοναδική ευκαιρία – εμπειρία ζωής που θα δώσουν στην μαθήτριά μας να συμμετάσχει στο υψηλού επιπέδου και ενδιαφέροντος πρόγραμμα του CERN.
(Συνολικές επισκέψεις: 602 , επισκέψεις σήμερα: 1 )