Αποτελέσματα εξετάσεων για την κάλυψη κενών θέσεων

Αποτελέσματα εξετάσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στη Β Λυκείου, με τα αρχικά των υποψηφίων και κατά σειρά επιτυχίας:
1. Μ.Α. 64
2. Τ.Δ. 52
3. Π.Φ.48
4. Δ.Α. 48
5. Φ.Σ. 48
Επειδή οι θέσεις είναι 3, προβλέπεται κλήρωση μεταξύ των 3 υποψηφίων που ισοψήφησαν.
Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 10/9 στις 10.00 και μπορούν να παρίστανται οι γονείς των συγκεκριμένων μαθητών.
(Συνολικές επισκέψεις: 708 , επισκέψεις σήμερα: 1 )