Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 το σχολείο θα είναι ανοικτό

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 το σχολείο θα είναι ανοικτό 9.00 με 13.00 για ζητήματα σχετικά με το Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων ΑΕΙ

 

(Συνολικές επισκέψεις: 172 , επισκέψεις σήμερα: 1 )