Πληροφορίες για εγγραφές σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Υποβολή αιτήσεων από τις 12 έως τις 20 Ιουνίου 2020

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio

Αίτηση για Π&ΠΣ 2020

(Συνολικές επισκέψεις: 716 , επισκέψεις σήμερα: 1 )