Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, θα προσέλθουν στο σχολείο, στον 2ο όροφο, για επιβεβαίωση των Α-Δ συμμετοχής στις πανελλαδικές 2020, όσοι και όσες έχουν αιτηθεί, ως εξής:

Απόφοιτοι στις 08.30
Γ1 στις 09.30
Γ2 στις 10.30
Γ3 στις 11.30
Γ4 στις 12.30
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ταυτότητα)
Όσοι/ες δεν μπορέσουν να προσέλθουν στις παραπάνω αυστηρά καθορισμένες ώρες, θα ενημερωθούν με ανακοίνωση την Δευτέρα για την επόμενη μέρα και ώρα προσέλευσής τους.
Όσοι/ες διαθέτουν 2 φωτογραφίες ταυτότητας, τις προσκομίζουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρούμε τις αποστάσεις, τα μέτρα ασφαλείας και ακολουθούμε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών κατά την προσέλευση.
(Συνολικές επισκέψεις: 581 , επισκέψεις σήμερα: 1 )