Το σχολείο θα λειτουργήσει την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019

Το σχολείο θα λειτουργήσει την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019, ώστε να εξυπηρετηθούν υποψήφιοι για την κατάθεση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

(Συνολικές επισκέψεις: 202 , επισκέψεις σήμερα: 1 )