Τελικός πίνακας αιτούντων την εισαγωγή στο Ζάννειο Π. Λύκειο Πειραιά

Τελικός πίνακας αιτούντων την εισαγωγή στο Ζάννειο Π. Λύκειο Πειραιά

Πίνακας

Σύμφωνα με το Αυτοτελές Τμήμα Π&ΠΣ:
“για λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή”
(Συνολικές επισκέψεις: 1,105 , επισκέψεις σήμερα: 1 )