ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η’ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ”, ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Μπορείτε να διαβάσετε την ενημέρωση για την ηλεκτρονική αίτηση εδώ:

ΕΞΕ – 80206 – 2019 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ `ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Για τη διευκόλυνσή σας:

Μετά την έκδοση του απολυτηρίου Γυμνασίου, η εγγραφή ολοκληρώνεται με την προσκόμιση στο σχολείο:1. Της εκτύπωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης

2. Του φωτοαντίγραφου του δελτίου ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας (σε περίπτωση άλλου εγγράφου, επικοινωνείτε με το σχολείο)

3. Της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα σας χορηγήσουμε στο σχολείο

(Συνολικές επισκέψεις: 1,712 , επισκέψεις σήμερα: 1 )